Home

Barma potřebuje Vaši pomoc.

Přeskočit na obsah »

Váš košík je prázdný

Mikroprojektové novinky (22.10.2014): Většina letošních mikroprojektů byla úspěšně dokončena! Stále ale hledáme štědré dárce, kteří by nám pomohli pokrýt náklady těchto výborných místních iniciativ v Barmě a Indii. Pomůžete nám i vy?

 

 

Hlavní cíl grantového programu

Hlavním cílem je posílení občanské společnosti v Barmě a v Indii ve prospěch demokratizace Barmy a také poskytnutí pomoci znevýhodněným Barmáncům žijícím v Indii.

Vyhodnocení

Odevzdané žádosti musí dříve, než obdrží jakékoli finance, projít výběrovým řízením. Žádosti bude posuzovat organizace Barmské Centrum Praha s doporučením Burma Centre Delhi na základě těchto kritérií:

  • Potřeba cílových skupin – Reaguje projekt na rozpoznané a závažné problémy cílové skupiny v rámci obecného cíle "posilovat občanskou společnost v Indii a v sousedních barmských regionech ve prospěch demokratizace Barmy a/nebo znevýhodných Barmánců žijících v Indii"?
  • Přiměřené aktivity odpovídající potřebám – Reaguje projekt odpovídajícím a inovativním způsobem na rozpoznané potřeby cílových skupin a neduplikuje již existující aktivity?
  • Přiměřené náklady – Odpovídají náklady projektu jeho cílům, aktivitám a očekávaným výstupům?
  • Schopnost realizace – Bude žadatel schopen projekt úspěšně realizovat a využít grant podle předloženého návrhu?

Celková dostupná částka bude rozdělena mezi nejlepší žádosti podle tohoto vyhodnocení.

 

návrat na předchozí stránku


Sdílet kampaň

Umístěte na svůj web náš banner.

Odebírejte náš newsletter